САЩ и Китай сложиха началото на нова Студена война

Двете свръхсили сега участват в конфликт на множество географски полета и и по множество направления